Obróbka strumieniowo-ścierna

Urządzenia do piaskowania i śrutowania

Obróbka strumieniowo-ścierna (potocznie nazywana: piaskowanie lub śrutowanie) należy do obróbek powierzchniowych, w czasie której wprowadzane w ruch (w zależności od typu urządzenia - za pomocą sprężonego powietrza lub koła rzutowego) ziarniste media, kierowane są na obrabianą powierzchnię.Technologia oczyszczania podzespołów i detali odbywa się w kabinach śrutowniczych gdzie głównym medium jest śrut staliwny ostrokrawędziowy o różnorodnych średnicach. Istnieją mobilne urządzenia (tzw. oczyszczarka, piaskarka), które pozwalają na wykonywanie pracy na zewnątrz. w tym przypadku jako ścierniwo wykorzystywane jest: piasek, szlaka pomiedziowa (żużel pomiedziowy), elektrokorund, kulki szklane.

Jaki jest cel obróbki strumieniowo-ściernej?

Celem obróbki strumieniowo-ściernej jest:

1. oczyszczanie powierzchni – usunięcie starych powłok malarskich, rdzy, zędry i innych zanieczyszczeń,

2. ujednolicenie powierzchni-usunięcie skutków poprzedzających obróbek,

3. rozwinięcie powierzchni- nadanie odpowiedniej chropowatości w celu przygotowania powierzchni pod malowanie, metalizację natryskową, laminowanie.

Na rezultaty obróbki (parametry powierzchni) ogromny wpływ mają następujące czynniki: rodzaj użytego ścierniwa, czyszczony materiał, kształt ziarna, rozmiar ziarna, prędkość śrutu.

Urządzenia do obróbki strumieniowo-ściernej (zestaw do piaskowania): urządzenia pneumatyczne, inżektorowe - ścierniwo zasysanie jest do pistoletu przez powstałe tam podciśnienie (do pistoletu dochodzą dwa węże), ciśnieniowe - ścierniwo jest podawane do dyszy pod ciśnieniem ze specjalnego zbiornika. (jeden przewód dochodzący do dyszy), urządzenia turbinowe (wirnikowe, z kołem rzutowym) Elementem nadającym ruch ścierniwa są łopatki wirującej turbiny.

 • Dodaj link do:
 • facebook.com
 • Akcesoria do piaskarek

  Akcesoria do urządzeń do piaskowania i śrutowania

  Głównym medium jest śrut o różnorodnych średnicach w zależności od ziarenka piasku lub obrabianego detalu.

 • Czyszczenie i malowanie rur wewnątrz

  Systemy umożliwiające czyszczenie i malowanie rur wewnątrz.

 • Oczyszczarki bezpyłowe

  Oczyszczarki bezpyłowe  służą do czyszczenia wszystkich powierzchni poza komorą śrutowniczą, wszędzie tam, gdzie najlepiej ograniczyć pylenie i rozprysk ścierniwa.

 • Piaskarki/Oczyszczarki

  Piaskarki (oczyszczarki pneumatyczne) służą do obróbki strumieniowo-ściernej. Są zasilane sprężonym powietrzem o ciśnieniu od 3 do 8 bar. Jako ścierniwa możma stosować śrut staliwny, elektrokorund, szlaka pomiedziowa, kulki szklane, piaseklub inne ścierniwo. Mobilne urządzenia pozwalają na wykonywanie prac poza kabiną śrutowniczą.